DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

O dječijim pravima danas se razgovaralo sa učenicima SŠ „Pero Slijepčević" Gacko, koja ove ove godine broji 424 učenika. Osim u Gimnaziji-opšti smjer, učenici se obrazuju i za strukovna zanimanja u oblasti mašinstva i obrade metala, trgovine, zatim za zanimanja ekonomskog i upravnog tehničara. U brojnim vannastavnim aktivnostima osvajaju nagrade na školskim takmičenjima.

Radionicu „Da li znamo šta je nasilje?" održali smo u jednom prvom razredu sa učenicima koji stiču znanja i vještine za zanimanje bravara. Priznali su da nisu imali prilike da se upoznaju sa radom Institucije, pa su pažljivo saslušali informacije o nadležnostima i načinu rada Ombudsmana za djecu. U razgovoru o nasilju, uspješno su definisali osnovne pojmove nasilja, kao i njegove pojedine oblike. Iako u virtuelnom svijetu imaju mnogo prijatelja, složili su se da u komunikaciji na društvenim mrežama treba biti obazriv i paziti koje podatke objavljujemo, jer to može biti predmet raznih zloupotreba.

Smatraju da je verbalno nasilje najviše zastupljeno, a za psihičko nasilje nisu sigurni da bi ga uvijek prepoznali, mada su se saglasili da je svaki oblik nasilja nad djetetom istovremeno i psihičko nasilje. Ne misle da se njihova sredina ističe po nasilju nad djecom, a slučajeve nasilja bi prijavili školskom pedagogu, profesorima i policiji. O Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja nisu imali saznanja, ali, kako kažu, tek su prvi razred pa će imati priliku da se kroz rad Savjet učenika ili na odjeljenskim zajednicama upoznaju i sa njegovim odredbama.