DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu iz kancelarija Doboj Osnovnoj školi „19. April" Derventa, nastavljene su aktivnosti iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?", organizovana je sa učenicima prvog odjeljenja sedmog razreda. Učenici su se aktivno uključili u razgovor o nasilju, i pokazujući znanje iz ove oblasti potvrdili da se o ovoj temi na časovima odjeljenske zajednice sa djecom ozbiljno razgovara. Učenici su bez problema određivali pojam i vrste nasilja i objašnjavali kako bi oni postupili u slučaju pojave nasilja u njihovom okruženju. Za pomoć bi se obratili roditeljima, nastavnicima i policiji. Istakla su da su na radionici naučila nešto novo, da su se upoznali sa radom naše Institucije, te su naglasili želju da ponovo organizujemo radionicu sličnog sadržaja.

U drugom dijelu posjete održan je sastanak sa rukovodstvom škole, tokom kojeg je razgovarano o planiranim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, ali i o tekućim problemima sa kojima se rukovodstvo ali i učenici škole susreću. Predstavnici škole su izrazili zadovoljstvo posjetom i pokazali spremnost i želju za daljnjom saradnjom.