DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Svaki početak nove školske godine je i radost i briga i za djecu i za roditelje.
Učenici sa nestrpljenjem očekuju početak nove školske godine, raduju se susretu sa drugovima, nastavnicima i brinu da li će odgovoriti izazovima koje novi razred postavlja pred njih.
Roditelji, ponosni da su im djeca sa svakim razredom starija, odraslija, odgovornija, ali su pod stalnim pritiskom, da li će im sa skromnim budžetima obezbijediti knjige i školski pribor koji djeca moraju imati i hoće li nešto preostati za novu majicu ili patike, posebno ako je u porodici više školaraca.
Oni najmlađi, koji će prvi put sjesti u školske klupe, puni su očekivanja, raduju se novim drugovima, prvom učitelju, novim znanjima, trebaju podršku i roditelja i učitelja kako bi njihov prvi susret sa školom na najbolji način obilježio novi i najljepši period u njihovom odrastanju.
Stvaranje partnerskih odnosa roditelja i škole i stalna saradnja zasnovana na međusobnom uvažavanju i povjerenju doprinosi uspjehu svakog učenika.
A uspjeh nisu samo ocjene, obrazovanje na koje svako dijete ima pravo mora biti usmjereno na dijete i prilagođeno djetetu, da se dijete osposobi razvijanjem vještina i sposobnosti učenja, kritičkog mišljenja, timskog rada, zdravog načina života, rješavanja sukoba na nenasilan način, da djeca individualno i kolektivno razvijaju svoje ličnosti, talente i sposobnosti, imajući u vidu da svako dijete ima jedinstvene karakteristike i interesovanja, sposobnosti i potrebe u učenju.
Saradnju sa roditeljima škola mora uspostaviti na početku školske godine i, kroz različite oblike, tu saradnju održavati tokom cijele školske godine.
Djeci, roditeljima i zaposlenim u vaspitno obrazovnim ustanovama želim sretan početak nove školske godine i da svaki dan u školskoj godini prati radost prvog školskog dana.
Ombudsman za djecu
Nada Grahovac