ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Омбудсман за дјецу Нада Граховац данас је у Институцији разговарала са гдином Сашом Миловановићем, предсједником Асоцијације за психолошка и полиграфска испитивања и његовим сарадницима о успостављању регистра починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, којом приликом је Омбудсману за дјецу уручена повеља почасног члана Асоцијације за психолошка и полиграфска испитивања. Заједничка је оцјена да је доношење закона о регистру врло захтјевна обавеза, иако то на први поглед тако не изгледа, јер обавезује да се законом јасно дефинишу бројна питања, између осталих: за која лица се води регистар, да ли и за малољетне починиоце,  за починиоце којих кривичних дјела, које се посебне мјере, обавеза и ограничења успостављају за ова лица, на које вријеме се води регистар, ко води регистар и ко и на који начин врши надзор над лицима у регистру, коме је регистар доступан, какве су санкције за непоштовање законом утврђених обавеза.

С обзиром на сложеност питања и различита законска рјешења бројних држава, те неопходност ангажовања стручњака различитих профила, прије свега оних који раде са дјецом, средином октобра биће одржан округли сто о свим питањима која се законом морају регулисати.