DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je u Instituciji razgovarala sa gdinom Sašom Milovanovićem, predsjednikom Asocijacije za psihološka i poligrafska ispitivanja i njegovim saradnicima o uspostavljanju registra počinilaca krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kojom prilikom je Ombudsmanu za djecu uručena povelja počasnog člana Asocijacije za psihološka i poligrafska ispitivanja. Zajednička je ocjena da je donošenje zakona o registru vrlo zahtjevna obaveza, iako to na prvi pogled tako ne izgleda, jer obavezuje da se zakonom jasno definišu brojna pitanja, između ostalih: za koja lica se vodi registar, da li i za maloljetne počinioce,  za počinioce kojih krivičnih djela, koje se posebne mjere, obaveza i ograničenja uspostavljaju za ova lica, na koje vrijeme se vodi registar, ko vodi registar i ko i na koji način vrši nadzor nad licima u registru, kome je registar dostupan, kakve su sankcije za nepoštovanje zakonom utvrđenih obaveza.

S obzirom na složenost pitanja i različita zakonska rješenja brojnih država, te neophodnost angažovanja stručnjaka različitih profila, prije svega onih koji rade sa djecom, sredinom oktobra biće održan okrugli sto o svim pitanjima koja se zakonom moraju regulisati.