DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Vaspitno-popravnom domu u Banjaluci, danas je održana Izložba fotografija koju su pripremili maloljetnici vaspitno-popravnog doma.

Izložbu je organizovala ustanova Vaspitno-popravnog doma u saradnji sa Kancelarijom Unicef-a u BiH. Izložba je rezultat rada sa korisnicima doma koji su pohađali petnaestodnevni kurs fotografije o čemu su danas dobili i odgovarajuće diplome.