DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u Banjaluci je danas održana Konferencija o razvoju hraniteljstva u Republici Srpskoj. Konferencija je jedna od aktivnosti iz projekta „Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj", koji u saradnji sa UNICEF-om BiH uz finansijsku podršku Evropske unije realizuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Najbolji interes djeteta, nova znanja i iskustva, stvaranje mreže podrške, edukacija, promocija hraniteljstva i motivacija su osnovne karakteristike procesa razvoja hraniteljstva u Republici Srpskoj, koji će i u narednom periodu biti od suštinskog značaja. Tokom Konferencije iskazana je potreba za nastavkom treninga za profesionalce iz centara za socijalni rad koji se bave pitanjima hraniteljstva, proširenjem broja centara za socijalni rad uključenih u projekat, novim modalitetima rada, supervizijom i promotivnom kampanjom koja bi u našem društvenom kontekstu istakla značaj hraniteljstva.

U radu Konferencije učestvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva pravde, Javnog fonda za dječiju zaštitu, Doma „Rada Vranješević" i brojni predstavnici centara za socijalni rad.

Konferenciju je pratila i ombudsman za djecu dr Nada Grahovac.