DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U organizaciji Misije OEBS-a u BiH, u Doboju je održan okrugli sto o provođenju Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma na prostoru Republike Srpske. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici državnih i entitetskih ministarstava, direktori škola, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici centara za socijalni rad iz opština i gradova u Republici Srpskoj u kojima živi najveći broj Roma i predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj.

Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Savjeta Ministarstava BiH i Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske predstavile su relevantne izvještaje o provođenju Revidiranog akcionog plana, nakon čega je uslijedila diskusija učesnika tokom koje su iznesene pozitivne prakse ali i brojni problemi sa kojima se susreću lokalne zajednice ali i romska populacija a vezani su za pitanja obrazovanja Roma.

Jedan od zaključaka diskusije je neophodnost uvezivanja i koordinacije aktivnosti svih aktera u zajednici, da bi romska djeca ostvarila jedno od svojih osnovnih prava - pravo na obrazovanje i na taj način doprinijeli kvalitetnijem životu u svojoj zajednici.