ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Омбудсман за дјецу др Нада Граховац данас је у Министарству породице, омладине и спорта разговарала са в.д. помоћницом министра Босиљком Бошњак и сарадницима о бројним питањима остваривања права дјеце из надлежности ресорног министарства, прије свега о обавези да се објави годишњи извјештај о насиљу над дјецом за 2015. годину са свим елементима на које Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце обавезује и препорукама које дијелове система треба унапређивати да би одговорио на потребе дјеце. Апсолутно је неприхватљиво да извјештај за 2014. годину није објављен, иако Протокол дефинише обавезе надлежних и у дијелу вођења одговарајућих евиденција и изради извјештаја.

Извјештај није сам себи сврха, извјештај мора бити у функцији сталног праћења присутности проблема и јачања система да одговори на потребе дјеце и њихово право на заштиту. Систем мора знати да ли је насиље над дјецом у порасту или није, да ли се смањује добна граница дјеце починилаца вршњачког насиља, да ли је један број дјеце више пута био жртва вршњачког насиља, систем мора препознати школе које крајње одговорно приступају рјешавању сваког појединачног случаја, систем мора препознати центре за социјални рад који не предузимају мјере из своје надлежности у заштити дјетета жртве различитих облика насиља, и у вези са налазима из извјештаја предузети додатне мјере, ради отклањања ситуација које доводе у питање остваривање права дјетета по овом основу.