DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Radionica o inkluziji, u okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa World Vision BiH, održana je danas u OŠ „Dositej Obradović" u Kneževu a prisustvovalo joj je 16 učenika šestog, sedmog i osmog razreda. Na samom početku predstavnica Institucije je djeci predstavila nadležnosti Institucije i upoznala ih sa planiranim radionicama.

Prva u nizu predviđenih radionica ima za cilj upoznati djecu s terminom inkluzije i motivisati ih da sami razmišljaju o potrebi uključivanja svakog djeteta u školske i vanškolske aktivnosti. Učenici su se prvi put susreli sa pojmom inkluzije, pa su sa zanimanjem pratili radionicu i aktivno učestvovali.

Procijenili su da bi jedan broj djece trebalo dodatno motivisati da se uključe u vannastavne aktivnosti, a posebno u rad savjeta učenika. Do sljedeće radionice očekuje se da će učenici razmisliti o tome ko i kako bi mogao da im pomogne da to ostvare.