ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

15. маја обиљежава се Међународни дан породице. То је, између осталог, разлог да поново укажемо на важност усвојења као најкомплетнијег облика породично правне заштите дјеце без родитељског старања. Свако дијете треба породицу - и дјеца која немају родитеље или родитељи нису одговорили својим родитељским обавезама, без обзира шта су разлози томе, опет требају породицу - алтернативну - хранитељство или усвојење.

Усвојење је Породичним законом уређено врло захтјевно, што је с једне стране и разумљиво ако се има у виду озбиљност односа који се усвојењем успоставља. Међутим, постојећа законска рјешења нису у најбољем интересу дјетета, из више разлога:

- Закон утврђује да се потпуно може усвојити дијете  у узрасту до 5 година живота, што је врло ниска добна граница дјетета, на шта је Републици Српској указао и УН Комитет за права дјетета 2012.године.

- Закон не утврђује минимални узраст кад је усвојење дјетета могуће, тако да су усвојена дјеца и у узрасту од 45 дана или 2 мјесеца старости.

- Закон не утврђује услове под којима страни држављани могу бити усвојиоци, тражи се само сагласност Министарства.

- Закон није омогућио успостављање регистра потенцијалних усвојилаца и дјеце која по закону могу бити усвојена, нити утврђује припрему потенцијалних усвојилаца нити праћење дјеце која су већ усвојена.

- Закон не утврђује право дјетета да зна да је усвојено.

- Закон утврђује само могућност пробног смјештаја-адаптација дјетета у породици усвојеника, тако да се исти у једном броју центара уопште не реализује.

У 2015.години у центрима за социјални рад евидентирана су 643 захтјева за усвојење, а реализовано је 15 усвојења, што је знатно више у односу на 2014. годину када је усвојено само троје дјеце. Али, то су само поднесени захтјеви, ми још увијек не знамо да ли та лица испуњавају потребне услове утврђене законом и да ли уопште могу бити усвојиоци. Иста ситуација је и са дјецом. Према Стратегији унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања измјене Породичног закона и успостављање регистра потенцијалних усвојилаца предвиђени су за 2016. годину и то је додатни разлог за расправу о бројним питањима у овој области.

Све су то разлози због којих је данас у Бањалуци одржан округли сто „Свако дијете треба породицу - Зашто је усвојење проблем?" коме су присуствовали представници центара за социјални рад, Министарства здравља и социјалне заштите и Министарства породице, омладине и спорта, а заједничка оцјена свих учесника је да се што прије морају урадити измјене и допуне  Породичног закона и у дијелу који се односи на усвојење, те успоставити регистар потенцијалних усвојилаца и дјеце која испуњавају услове да буду усвојена.