DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Povodom Međunarodnog dana logopeda, danas je u Doboju, u organizaciji OŠ „Sveti Sava", održan okrugli sto, posvećen djeci sa smetnjama u govornom-jezičkom razvoju. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Područne jedinice Republičkog pedagoškog zavoda Doboj, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje iz Doboja, te logopedi i pedagozi iz osnovnih škola na području Doboja.

Učesnici su istakli problem povećanja broja učenika sa smetnjama u govornom-jezičkom razvoju koji se upisuju u osnovne škole, te istakli potrebu ranog otkrivanja i interevencija kod ovakvih problema. Takođe je istaknut problem sinhronizovanja termina upisa u školu i rada prvostepene komisije za razvrstavanje djeca sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju, jer kako je istaknuto, nije rijetka pojava da lokalna zajednica ne formira prvostepenu komisiju na vrijeme, što dovodi do problema pri upisu i polasku djece u školu.

Zaključci sa ovog okruglog stola biće proslijeđeni nadležnim institucijama u cilju rješavanja tekućih problema ali i poboljšanja saradnje aktera u zajednici. Organizatori okruglog stola smatraju da je potrebno da i institucija Ombudsman za djecu RS bude upoznata sa ovim problemima i da bude aktivno uključena u njihovo rješavanje.