DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Danas je kancelariju Ombudsmana za djecu RS u Doboju posjetila grupa učenika Osnovne škole „Sveti Sava" iz Doboja zajedno sa nastаvnicom Oliverom Đeordić Nedić. Ovi učenici su članovi tima koji je u okviru izučavanja predmeta Osnovi demokratije uočio problem vršnjačkog nasilja kao aktuelan u ovoj školi. U cilju pronalaženje rješenja i mjera za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja, tim učenika organizuje intervjue sa akterima u zajednici koji su prepoznati kao relevantni u ovm polju.
 
Predstavnici kancelarije Ombudsmana za djecu u Doboju, upoznali su učenike sa institucijom Ombudsmana za djecu i njenim nadležnostima. Pored toga, učenici su dobili detaljnije informacije o aktivnostima Institucije koje se tiču vršnjačkog nasilja te o odredbama Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu i konkretnim mjerama koje se preduzimaju u slučaju pojave vršnjačkog nasilja.

Predstavnici Ombudsmana za djecu pozdravili su angažman učenika na rješavanju ovog problema u njihovoj školi i pozvali ih da nastave započetu saradnju.