DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je u Instituciji razgovarala sa Mašom Mirković, izvršnom direktoricom udruženja „Nova Generacija" o mogućnostima sistemskog unapređenja zaštite djece od različitog oblika nasilja.

Zajednička je ocjena da dosadašnja saradnja po pojedinačnim prijavama, otvara pitanje da li su i koliko svi subjekti zaštite, svaki pojedinačno, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom i procedurom postupanja definisanom Protokolom, odgovorili svojoj obavezi u zaštiti djece od različitih oblika nasilja. Nedovoljna saradnja između različitih resora, ali i različitih službi unutar istog resora, ima za posljedicu još uvijek prisutnu praksu različitog postupanja nadležnih po prijavi ili saznanju o nasilju nad djecom, ali i prebacivanje odgovornosti sa jedne na drugu službu, što dovodi u pitanje ostvarivanje prava djeteta.