DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske, kancelarija u Foči danas je posjetila Srednjoškolski centar „Foča".

U razgovoru sa upravom škole saznali smo da je ovo savremena srednja škola za kvalitetno stručno obrazovanje i obuku učenika u skladu sa savremenim dostignućima naučnog i tehnološkog razvoja. Učenici se obrazuju po nekom od gimnazijskih programa - opšti ili jezički smjer, ili nekom programu sljedećih struka: mašinska, ekonomska, šumarska, farmaceutska ili ugostiteljska.
Učenici ove vaspitno-obrazovne ustanove su tradicionalno dobri matematičari i osvajaju brojne nagrade, a ističu se i u raznim vannastavnim aktivnostima, a likovna sekcija je poznata po nadarenim učenicima.

U Centru su u toku aktivnosti na usvajanju Pravilnika o odgovornosti učenika, u čijem donošenju Savjet učenika aktivno učestvuje.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u odjeljenju III2 Gimnazije. U razgovoru o pojmu, vrstama i prepoznavanju nasilja, uvjerili smo se da učenicima tema nije strana. Kako kažu psihičko nasilje je najteže prepoznati, a svaki od oblika nasilja (fizičko, verbalno, nasilje putem interneta i mobilnih telefona) je istovremeno i psihičko nasilje, jer, smatraju, ostavlja traga na razvoj ličnosti. Učenici ističu da je verbalno nasilje sve prisutnije među mladima, a da je nasilje putem interneta posebno opasno, a ovo je bila još jedna prilika da se skrene pažnja na rizike i opasnosti kojima mogu biti izloženi na društvenim mrežama,  jer, priznali su, nisu dovoljno oprezni pri objavljivanju podataka u komunikaciji sa „prijateljima" iz virtuelnog svijeta.