DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su OŠ „Petar Petrović Njegoš" u Banjaluci gdje su sa predstavnicima 4 odjeljenja petog razreda realizovali radionicu „Da li znamo šta je nasilje?".

Posjeta je i dio obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta, pa smo tim povodom djecu pitali koja dječija prava poznaju, a oni su spremno nabrojali niz prava: pravo na obrazovanje, igru, zdravlje, ime, porodicu, zaštitu od nasilja, izražavanje mišljenja, pa i pravo da ih odrasli čuju.

Učenici su pokazali veliko znanje i u određivanju vrsta nasilja i njegovim karakteristikama. Radionica je protekla u veoma živoj atmosferi i svi su učenici jednako aktivno učestvovali u diskusiji. Posebno je interesantno da su djeca ovog uzrasta prepoznala i definisala verbalno nasilje, a govorili su i o socijalnom isključivanju i ignorisanju. Na pitanje kome bi se obratili za pomoć u slučaju uočenog nasilja rekli su da su to odrasle osobe od povjerenja, a u njih su ubrojali roditelje, nastavnike, pedagoga, psihologa, direktora i sve zaposlene u školi. Žrtvi nasilja pomogli bi drugarskom podrškomi, nastojali bi da je razvesele i nasmiju.