DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na  Dvadeset drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 18. oktobra. 2017. godine  imenovan je ombudsman za djecu Dragica Radović.

Rođena je u Foči 07.07.1958. godine, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine.

Položila je pravosudni ispit i stručni ispit za rad u organima državne uprave. Do 2001. godine radila je kao diplomirani pravnik u privredi.

U instituciji Ombudsman Republike Srpske - zaštitnik ljudskih prava imenovana je na poziciju savjetnik ombudsmana u kancelariji u Foči jula 2001. godine, gdje je radila do marta 2010. godine.

Radni odnos u instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske zasnovala je 01.03.2010. godine, te je bila raspoređena na poslovima savjetnika u kancelariji u Foči.

Dragica Radović je više od 15 godina  angažovana na poslovima unapređenja i zaštite prava građana, uključujući i zaštitu prava i interesa djece. Učesnik je brojnih seminara i konferencija o zaštiti prava građana i zaštiti prava djeteta, aktivno je sarađivala sa brojnim nevladinim organizacijama, ali i državnim organima i organizacijama o brojnim pitanjima sistemskog unapređenja društvene brige za djecu.

Posjeduje visoke moralne i stručne kvalitete što je svojim dugogodišnjim radom u praksi potvrdila.

Udata je i majka dvoje djece.