DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Dana 28.10.2015.godine u Osijeku je održan Tematski sastanak ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope na temu-Treći opcioni protokol-uloga ombudsmana za djecu.

Treći opcioni protokol o proceduri obraćanja stupio je na snagu 14.aprila 2014.godine. Protokol je potpisalo 50 država, a 19 država ga je ratifikovalo. Protokol omogućava djeci obraćanje UN Komitetu za prava djeteta u svim slučajevima kada su njihova prava povrijeđena i kao takav predstavlja dodatni mehanizam kojim se osiguravaju prava djeteta iz Konvencije o pravima djeteta i njenih protokola, ali samo za povredu onih prava koja se desila poslije stupanja na snagu Protokola u državi pojedinačno.

Obraćanje Komitetu mora biti u pisanom obliku, potpisano i obrazloženo, sa dokazom da su iscrpljeni svi nacionalni pravni lijekovi. Odluke Komiteta nemaju obavezujuću snagu za državu stranku u postupku, već su isključivo savjetodavnog karaktera. Bosna i Hercegovina još uvijek nije potpisala Protokol.