DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ciljevi obrazovanja definisani UN Konvencijom i zakonom, u direktnoj su vezi sa ostvarivanjem prava djeteta uopšte, a ne samo prava na obrazovanje i kao takvi usmjereni su na zaštitu osnovnih vrijednosti garantovanih Konvencijom, a to je prije svega ljudsko dostojanstvo djeteta.

Analizom jednog broja pravilnika, te postupajući po prijavama, evidentno je da, pitanje disciplinske odgovornosti učenika zbog povrede njihovih obaveza u školi, nije na odgovarajući način uređeno i da škole imaju vrlo različit pristup u izricanju vaspitno disciplinskih mjera, a što dovodi do povrede prava učenika u obrazovnom sistemu.

Kako bi došao do iskustava u primjeni pravilnika o vaspitno-disciplinskim mjerama, Ombudsman za djecu je uz podršku Republičkog pedagoškog zavoda, organizovao okrugli sto „Ciljevi obrazovanja i disciplinska odgovornost učenika", na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva porodice, omladine i sporta, prosvjetne inspekcije i direktori i zaposleni u stručnim službama jednog broja osnovnih i srednjih škola.

Dr Nada Grahovac, ombudsman za djecu, iznijela je iskustva u radu Institucije, naglasivši da se problemi u praksi odnose uglavnom na to da su pravilnici doneseni bez učešća učenika i roditelja, da se u školama ne vodi disciplinski postupak, jedan broj škola pravilnikom je propisao i nove teže povrede obaveza učenika, da škole imaju različit pristup u načinu obavještavanja roditelja pa i uzimanju izjava od učenika i sl.

Skupu se obratila se i pomoćnica u Ministarstvu prosvjete i kulture, gđa Radmila Kocić-Ćućić koja je najavila da će novi zakon o osnovnom obrazovanju donijeti nova rješenja i po ovom pitanju, te da će se vrlo brzo pristupiti izradi pratećih pravilnika.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je diskusija i prijedlozi za rješenje ovog ali i nekih drugih pitanja iz oblasti obrazovanja. Svi prisutni saglasni su da je ključno ujednačiti kriterije za izricanje vaspitno-disciplinskih mjera, kako bi se izbjegle situacije da za iste povrede obaveza učenika u različitim školama važe potpuno različita pravila.