DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči danas je posjetila Srednju školu „Svetozar Ćorović" u Ljubinju.

U razgovoru sa direktorom škole saznali smo da je ovo relativno mala vaspitno-obrazovna ustanova koju pohađa 254 učenika, da u svom sastavu ima i Područnu školu u Berkovićima, a zastupljene su struke: ekonomija, pravo, trgovina i gimnazija-opšti smjer.

Nastava je organizovana u dvije smjene, a učenici su raspoređeni u 12 odjeljenja. Inače, škola ima sve uslove za redovno odvijanje nastave, a posjeduje i kabinet za informatiku sa dovoljnim brojem računara za kabinetsku nastavu.

U drugom dijelu posjete organizovana je radionica u jednom odjeljenju III razreda Gimnazije, na temu "Da li znamo šta je nasilje?". Nakon kratkog predstavljanja institucije Ombudsmana za djecu RS, o kojoj učenici nisu imali puno informacija, UN Konvencije o pravima djeteta, kao i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, razgovaralo se o nasilju, njegovim oblicima i prepoznavanju.

U vedroj i opuštenoj atmosferi učenici su, podijeljeni u grupe, diskutovali o fizičkom, psihičkom, verbalnom i nasilju putem interneta i mobilnih telefona. Uspješno su definisali i opisivali pojedine oblike nasilja, a kako kažu imali su slučajeve nasilja nad djecom u neposrednom okruženju. O uočenim slučajevima nasilja, najradije bi razgovarali sa svojim roditeljima, jer smatraju da bi oni obavijestili nadležne institucije.