DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu Osnovnoj školi „Šamac" u Šamcu, nastavljene su aktivnosti iz programa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru sa pedagogom, saznali smo da je u prošlogodišnjim poplavama škola pretrpjela veliku štetu, pa se radovi na sanaciji škole još uvijek izvode, zbog čega je i organizovanje nastave otežano. Školu, u dvije smjene pohađa 439 đaka, a rukovodstvo škole je zbog izvođenja sanacionih radova bilo primorano da nastavu organizuje u ograničenom prostoru i u improvizovanoj učionici. Poseban problem predstavlja nedostatak fiskulturne sale.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa učenicima prvog odjeljenja devetog razreda. Djeca su pojam i oblike nasilja vrlo lako definisala i nabrojala. Smatraju da u njihovoj sredini nema mnogo nasilja. Kako kažu međusobno se dobro poznaju, u slobodno vrijeme bave se sportskim aktivnostima, rado se druže i održavaju prijateljstva, te se na taj način najbolje suprotstavljaju nasilju.