DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Područna škola „Miroslav Antić" u Pervanu dočekala je predstavnike Institucije obavijena izmaglicom i kišom. Ali već po ulasku u hol škole, ugrijala su nas vesela dječija lica koja su s nestrpljenjem očekivala početak manifestacije.

Učenici područne škole iz Pervana i centralne škole „Mirosla Antić" iz Bistrice, pripremili su program koji je zračio kreativnošću i jakim porukama u vezi sa obavezama odraslih da poštuju njihova prava. Program je počeo kratkim filmom o pravima djeteta u kojem su učenici svih uzrasta spontano govorili o svojim pravima, a u nastavku su recitatori govorili stihove o važnosti porodičnog okruženja, obrazovanja, izražavanja mišljenja i brojnih drugih prava. Poseban naglasak djeca su stavila na problem nasilja koji su prezentovali u kratkom igrokazu, pokazavši da problemi nasilja među djecom često imaju korijene u porodici, te da ih treba prepoznati i pomoći i žrtvi i počiniocu nasilja.

Zamjenica ombudsmana za djecu, nakon manifestacije i razgovora sa upravom i nastavnim osobljem, iz ove škole ponijela je utisak da svi vrijedno rade, da se dobro razumiju i da škola, roditelji i lokalna zajednica čine zajedničke napore kako bi škola što bolje funkcionisala i opstala u ovom kraju, kao zalog za budućnost.