DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Draga djeco,

Poštovani odrasli koji brinete o djeci,

UN Konvencija o pravima djeteta usvojena je na Generalnoj skupštini UN 20.novembra 1989.godine i jedan je od rijetkih međunarodnih dokumenata koji je u vrlo kratkom roku bio prihvaćen od velikog broja država. Konvencija postavlja standarde i univerzalne principe za zaštitu djeteta, i što je vrlo važno, prvi put uvodi djecu kao subjekte međunarodnog prava i zaštite, kao lica koja imaju pravo na svoja ljudska prava.

Jedan od osnovnih i za sve obavezujući princip na kojem se Konvencija zasniva je najbolji interes djeteta, što znači da će svi, i pojedinci i institucije, u svim aktivnostima koje se tiču djece prvenstveno voditi računa o njihovom najboljem interesu. Svako dijete, samo zato što je dijete, bez obzira da li je izbjeglo i raseljeno lice, da li je bez roditelja, da li živi u gradu ili maloj opštini, da li je.....ima pravo na sva prava garantovana Konvencijom pod istim uslovima, a društvo ima i obavezu i odgovornost da učini sve kako bi se svakom djetetu omogućilo ostvarivanje njegovih prava. Svako dijete samo zato što je dijete, mora se osjećati sigurnim i zaštićenim. Društvo mora osigurati i obezbijediti uslove u kojima će svako dijete imati zdravstvenu zaštitu, osnovno obrazovanje, dužnu pažnju i poštovanje, u kojem neće biti zlostavljanja, zanemarivanja ili bilo kojeg drugog oblika degradiranja ličnosti djeteta. Prava djece su naša obaveza.

Naša je obaveza da djecu naučimo da im prava pripadaju samo zato što su djeca. Naša je obaveza da ih prihvatimo kao aktivne učesnike u svakom postupku koji se njih tiče. Naša je obaveza da stvorimo uslove i obezbijedimo da svako pravo, svakom djetetu bude omogućeno. Naša je obaveza da djetetu obezbijedimo takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njegovo zdravo odrastanje.

Draga djeco i Vi odrasli koji brinete o djeci,pozivamo Vas da nam se obratite u svim situacijama kada smatrate da je pravo djeteta ugroženo u porodici, školi, kod doktora ili od bilo kog drugog organa ili institucije. Zajedničkim radom djece, roditelja i svih institucija koje brinu o djeci moramo doprinijeti srećnijem odrastanju djece. 

 

                                                                                 Ombudsman za djecu