DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu već šestu godinu za redom realizuje radionice „O tvojim pravima u tvojoj školi" u osnovnim i srednjim školama širom Republike Srpske, s ciljem edukacije učenika o pravima djeteta. Ove godine predstavnici Institucije razgovaraće sa učenicima iz 27 škola o temi „Da li znamo šta je nasilje?".

Kako je upoznavanje djece s pravom na zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koje im garantuje UN Konvencija o pravima djeteta ušlo u Nastavni plan i program, kao obavezna tema na časovima odjeljenjske zajednice, Institucija će ovim radionicama dati svoj doprinos temi.

Prva radionica ove godine održana je u odjeljenju osmog razreda osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" u Kozarskoj Dubici.  

Na početku radionice učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, a djeca su pokazala spremnost za saradnju i razgovor o temi nasilja. Saznali smo da su u školi već razgovarali o nasilju i to na časovima odjeljenjske zajednice. Odmah na početku radionice, pokazali su da poznaju sve vrste nasilja, kako ga prepoznati i kome prijaviti.

Najviše interesa djeca su pokazala za nasilje putem interneta, te su živo diskutovali o tome i tražili dodatne informacije. Posebna pažnja posvećena je razgovoru o prednostima i rizicima korišćenja društvenih mreža.
 
Pred kraj radionice djeca su upoznata sa osnovnim odredbama Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.