DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Trening seminar „Razvoj životnih vještina˝ dio je programa „Poboljšanje uslova obrazovanja i razvoj životnih vještina˝ koji World Vision realizuje u opštinama  Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo i ruralni dio Banjaluke a namijenjen je djeci članovima savjeta učenika i dječijih omladinskih odbora. U etno selu Ljubačke doline, na domak Kneževa, održan je trening seminar za učenike OŠ „Dositej Obradović˝ iz Kneževa i OŠ „Vojislav Ilić˝ iz Krupe na Vrbasu koji su realizovali mladi savjetnici ombudsmana za djecu Snježana Đošan i Marko Grujić, u pratnji zamjenice ombudsmana za djecu.

Cjelodnevni trening za preko 20 osnovaca obuhvatio je 5 kratkih radionica o vještini komunikacije, prepoznavanju i iskazivanju emocija, sposobnosti donošenja odluka i rješavanju problema, kreativnom i kritičkom mišljenju i saradnji i timskom radu. Iako je trening bio veoma zahtjevan, djeca su bila zainteresovana za teme, sarađivali su i međusobno i sa trenerima, a bili su spremni i na razmjenu mišljenja i iskustava.

Kako je trening realizovan u prirodi, aktivnosti su realizovane uglavnom metodama koje su podrazumijevale, glumu, pokret, igru i aktivno učešće kako pojedinaca tako i grupa.

Evaluacija treninga pokazala je da su učenici zadovoljni onim što su naučili i doživjeli, a posebno su iskazali interes da više nauče o vještini komuniciranja i saradnji i timskom radu. Ovaj seminar donio je i učenicima i organizatorima ne samo nova znanja o životnim vještinama, nego i nova poznanstva i nova iskustva u učenju i radu s djecom i za djecu, a sve s ciljem unapređenja prava djeteta.