DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske danas je prezentovalo Resursni paket za odgovor pružaoca zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj na rodno zasnovano nasilje, kao rezultat rada interdisciplinarne radne grupe, koji je sačinjen sa ciljem podrške zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj u pružanju usluga žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Resursni paket kao jedna od komponenti šireg programa zaštite od nasilja, treba da doprinese ujednačavanju prakse u pristupu i zaštiti od svih oblika nasilja te praktičnoj obuci pružalaca zdravstvenih usluga.

Prezentaciji je prisustvovala i ombudsman za djecu, dr Nada Grahovac, koja je između ostalog ukazala da svi pokazatelji upozoravaju da djeca nisu prepoznata kao žrtve nasilja u mjeri u kojoj su stvarno izložena nasilju. Da bi djeca dobila potrebnu podršku, moraju prije svega biti prepoznata kao žrtve ne samo direktnog, već vrlo često i indirektnog nasilja u porodici.