DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u Bijeljini je 22. i 23. juna održana konferencija o temi „Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija BiH u oblasti ljudskih prava".

Cilj konferencije je utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, sagledavanje problema i pronalazak rješenja za unapređenje ljudskih prava u BiH, te praćenje realizacije zaključaka koji će proizaći sa konferencije.

Sprovođenje parlamentarnog nadzora nad institucijama i organizacijama, zasnovano na principima ustavnosti, zakonitosti i demokratičnosti u funkciji je jačanja odgovornosti nadležnih institucija za preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa zakonom utvrđenim ovlaštenjima, a u cilju jačanja sistema zaštite ljudskih prava na svim nivoima vlasti. Konferenciji je prisustvovala i ombudsman za djecu Republike Srpske, dr Nada Grahovac.