DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U Banjaluci će se u ponedjeljak 15.06.2015. godine u Konferencijskoj sali zgrade Vlade održati Simpozijum „Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa˝ čiji su organizatori Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Republički pedagoški zavod i Društvo psihologa Republike Srpske uz podršku UNICEF-a.

O važnosti psihosocijalne podrške i pomoći djeci i porodici nakon proživljenih prirodnih katastrofa, te iskustvima iz prakse i mogućnostima prevencije posljedica po mentalno zdravlje govoriće stručnjaci iz raznih oblasti. Rad simpozijuma pratiće i ombudsman za djecu dr Nada Grahovac.