DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Američkom kutku u Doboju održan je stručni seminar na temu "Saradnja stručnog tima s roditeljima djece sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju u cilju optimalnog razvoja djeteta".

Seminar je vodila eminentni stručnjak iz ove oblasti, prof. dr Nevzeta Salihović iz Tuzle. Učesnici seminara, stručni radnici iz ove oblasti,  predstavnici dobojskih osnovnih škola, predstavnici udruženja koja se bave ovom problematikom iz Maglaja, Lukavca i Doboja, predstavnik iz kancelarije Ombudsmana za djecu, stekli su nova znanja i dobili odgovore na neka pitanja s kojima se susreću u obavljanju svojih profesionalnih aktivnosti. Na seminaru je posebno naglašena potreba blagovremenog uočavanja i registrovanja poteškoća kod djeteta i potreba kvalitetne saradnje između roditelja i stručnog tima. Blagovremeno uočavanje problema i dobra saradnja između roditelja djeteta i stručnog tima u socijalno-zdravstvenoj ustanovi i u školi u velikoj mjeri omogućavaju kvalitetniji tretman i optimalan razvoj djeteta.

Održavanje seminara organizaciono su pomogli: "Fondacija za djecu i mlade sa posebnim potrebama Doboj", "Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama Doboj" i "Mala kuća Doboj".