ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

На  Двадесет другој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 18. октобра. 2017. године  именован је омбудсман за дјецу Драгица Радовић.

Рођена је у Фочи 07.07.1958. године, гдје је завршила основну школу и Гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1982. године.

Положила је правосудни испит и стручни испит за рад у органима државне управе. До 2001. године радила је као дипломирани правник у привреди.

У институцији Омбудсман Републике Српске - заштитник људских права именована је на позицију савјетник омбудсмана у канцеларији у Фочи јула 2001. године, гдје је радила до марта 2010. године.

Радни однос у институцији Омбудсмана за дјецу Републике Српске засновала је 01.03.2010. године, те је била распоређена на пословима савјетника у канцеларији у Фочи.

Драгица Радовић је више од 15 година  ангажована на пословима унапређења и заштите права грађана, укључујући и заштиту права и интереса дјеце. Учесник је бројних семинара и конференција о заштити права грађана и заштити права дјетета, активно је сарађивала са бројним невладиним организацијама, али и државним органима и организацијама о бројним питањима системског унапређења друштвене бриге за дјецу.

Посједује високе моралне и стручне квалитете што је својим дугогодишњим радом у пракси потврдила.

Удата је и мајка двоје дјеце.