ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Надлежности Омбудсмана за дјецу утврђене су Законом о Омбудсману за дјецу Републике Српске који је објављен у Службеном гласнику РС број 103/08. У обављању послова из своје надлежности Омбудсман за дјецу поступа у оквиру Устава, закона и других прописа и општих аката, као и међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, руководећи се начелом правичности и морала.

Омбудсман за дјецу:

1)прати усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на заштиту права дјетета с одредбама Устава Републике Српске, Конвеције Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се односе на заштиту права и интереса дјетета

2)прати извршавање обавеза Републике Српске које произилазе из Конвенције Уједнињених нација о правима дјетета и других међународних документата који се односе на заштиту права и интереса дјетета

3) прати примјену свих прописа који се односе на заштиту права и интереса дјетета

4) прати повреде права и интереса дјетета

5) залаже се за заштиту и промоцију права и интереса дјетета

6) предлаже предузимање мјера за заштиту и промоцију права,као и за спречавање штетних поступања која угрожавају права и интересе дјетета

7)обавјештава јавност о стању права дјетета

8)обавља друге послове утврђене Законом о Омбудсману за дјецу Републике Српске