DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Danas je u organizaciji Perpetuum mobile i Gender centra Vlade Republike Srpske održan okrugli sto „SUPER TATA" čiji je cilj isticanje važnosti uključivanja očeva u brigu o djeci. Ovo je prvi okrugli sto koji promiviše očinstvo i dio je niza akcija koji zajedno provode vladin i nevladin sektor u ostvarivanju prava djeteta na život u porodici.

Tokom okruglog stola predstavljena je kampanja „Super tata" koja ističe pozitivne primjere očinstva, rezultati istraživanja o ulozi muškarca u porodici, te iskustva iz rada Centra za socijalni rad Banjaluka.

Predstavnici institucija i nevladinih organizacija saglasni su da svim aktivnostima kojima se unapređuje i promoviše pravo djeteta na brigu i pažnju oba roditelja treba dati podršku.