ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Свако лице, без обзира на његову животну доб, има право да се обрати Омбусману за дјецу Републике Српске у случају да има сазнања да је у неком конкретном случају дошло до повреде права или интереса дјетета или је препознало неку појаву у друштву која на било који начин угрожава права и интересе дјеце или је од значаја за њихову заштиту. Омбудсман за дјецу ће са посебном пажњом разматрати сваку пријаву дјеце на повреду њихових права, али и сваку иницијативу, мишљење и сугестију која доприноси побољшању њиховог положаја у породици, школи, локалној заједници... Дјететом се сматра свако лице које није навршило 18 година живота, без обзира на то да ли је домаћи или страни држављанин, да ли је рођено у браку или ван брака, да ли је усвојено, те да ли је под родитељским старањем или без родитељског старања. Обраћање Омбудсману за дјецу је потпуно бесплатно.

Пријаве-жалбе се могу поднијети усмено-телефоном или лично-доласком у канцеларију институције или у писменом облику на адресу институције.

*АДРЕСА:

Омбудсман за дјецу Републике Српске,

Ул. Бана Милосављевића број 8, Бања Лука

 

*факс: + 387 51 213-332

*тел: +387 51 222-420;  +387 51 221-990

*е-маил:инфо@дјеца.рс.ба www.дјеца.рс.ба

 

У жалби је потребно навести

- Име, презиме и контакт адресу и контакт телефон подносиоца,

- Име и презиме, узраст и адресу дјетета

- Назив органа/установе на којег се жалба односи

- Опис проблема у чему се састоји повреда права дјетета

- Приложити копије аката донесених у поступку,ако је поступак вођен

Анонимни поднесци

Омбудсман за дјецу може поступити и по анонимној пријави, ако оцијени да наводи из пријаве пружају довољно основа у постојање сумње да је у конкретном случају дошло до угрожавања права или интереса дјеце.