DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

15. maj ove godine grad Doboj je obilježio mnoštvom manifestacija. Prošle godine na taj dan, grad je pogodila katasrofalna poplava koja je pored nanesene ogromne materijalne štete odnijela i ljudske živote. Radi podsjećanja na tu veliku tragediju, u gradu su organizovane razne manifestacije, a pored manifestacija tog karaktera organizovane su i aktivnosti povodom „Međunarodnog dana porodice" i „Svjetskog dana mukopolisaharidoze".

Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama organizovalo je edukativni program namijenjen prosvjetnim i zdravstvenim radnicima i roditeljima, na temu pružanja pomoći i podrške djeci u kriznim situacijama. Organizovan je također obilazak obnovljenih prostorija Udruženja i  prostorija „Fondacije za djecu i mlade sa posebnim potrebama" u kojima će uskoro početi sa radom i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju sa svim pratećim sadržajima.

Pod sloganom „Pobijedimao sanfilipo bolest" Udruženje oboljelih od mukopolisaharidoze (Sanfilipo sindrom) oragnizovalo je manifestaciju obilježavanja svjetskog dana borbe protiv te bolesti sa ciljem upoznavanja javnosti sa ovom rijetkom bolesti i njenim posljedicama i podizanja svijesti o potrebi pomoći i pružanja podrške oboljelim i njihovim porodicama. Mukopolisaharidoza je veoma rijetka bolest koja se javlja poslije treće godine života, izuzetno progresivnog karaktera, sa, nažalost, veoma malim mogućnostima liječenja u našoj zemlji.

Obilježavanjem "Međunarodnog dana porodice" i "Svjetskog dana mukopolisaharidoze", podsjećajući se na prošlogodišnju poplavu i strašne posljedice koje je ostavila, još jednom je skrenuta pažnja na Konvenciju o pravima djeteta i na obaveze koje je država preuzela ratifikujući Konvenciju.