ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Драга дјецо,

Поштовани одрасли који бринете о дјеци,

УН Конвенција о правима дјетета усвојена је на Генералној скупштини УН 20.новембра 1989.године и један је од ријетких међународних докумената који је у врло кратком року био прихваћен од великог броја држава. Конвенција поставља стандарде и универзалне принципе за заштиту дјетета, и што је врло важно, први пут уводи дјецу као субјекте међународног права и заштите, као лица која имају право на своја људска права.

Један од основних и за све обавезујући принцип на којем се Конвенција заснива је најбољи интерес дјетета, што значи да ће сви, и појединци и институције, у свим активностима које се тичу дјеце првенствено водити рачуна о њиховом најбољем интересу. Свако дијете, само зато што је дијете, без обзира да ли је избјегло и расељено лице, да ли је без родитеља, да ли живи у граду или малој општини, да ли је.....има право на сва права гарантована Конвенцијом под истим условима, а друштво има и обавезу и одговорност да учини све како би се сваком дјетету омогућило остваривање његових права.

Свако дијете само зато што је дијете, мора се осјећати сигурним и заштићеним. Друштво мора осигурати и обезбиједити услове у којима ће свако дијете имати здравствену заштиту, основно образовање, дужну пажњу и поштовање, у којем неће бити злостављања, занемаривања или било којег другог облика деградирања личности дјетета.

Права дјеце су наша обавеза. Наша је обавеза да дјецу научимо да им права припадају само зато што су дјеца. Наша је обавеза да их прихватимо као активне учеснике у сваком поступку који се њих тиче. Наша је обавеза да створимо услове и обезбиједимо да свако право, сваком дјетету буде омогућено. Наша је обавеза да дјетету обезбиједимо такву заштиту и бригу која је неопходна за његово здраво одрастање.

Драга дјецо и Ви одрасли који бринете о дјеци,позивамо Вас да нам се обратите у свим ситуацијама када сматрате да је право дјетета угрожено у породици, школи, код доктора или од било ког другог органа или институције. Заједничким радом дјеце, родитеља и свих институција које брину о дјеци морамо допринијети срећнијем одрастању дјеце. 

 

                                                             Омбудсман за дјецу