DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U okviru volonterske akcije „Pozovi druga" danas je u Osnovnoj školi „Sveti Sava" u Doboju organizovana radionica o inkluzivnom obrazovanju. Radionici su pored učenika škole prisustvovala djeca sa posebnim potrebama iz gradskih udruženja i dnevnih boravaka, njihovi roditelji i nastavnici, volonteri, predstavnici udruženja građana i stručnjaci iz ove oblasti.

O inkluziji i problemima sa kojima se djeca i mladi s posebnim potrebama susreću u obrazovnom procesu, govorili su psiholozi, pedagozi, logopedi, nastavnici i predstavnici udruženja građana. Učesnici radionice skrenuli su pažnju na potrebu podizanja svijesti o neophodnosti stvaranja što boljih uslova, koji djeci s posebnim potrebama treba da omoguće lakše uključivanje i integraciju u društvo. Svoj doprinos temi dala su i djeca kroz kreativni rad i igru.

U okviru dvočasovnog rada prikazan je prigodan filmski program o socijalnim aspektima inkluzije djece i mladih sa posebnim potrebama.

Na kraju ove interaktivne i kreativne radionice djeca su, kroz svoje radove, odraslima uputili jasnu poruku o stalnoj potrebi boljeg razumijevanja i osjetljivosti za potrebe drugih, posebno djece sa problemom zbog kojeg se nalaze u stanju posebne potrebe.