DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Na inicijativu Socijalno-edukativnog centra Banja Luka (SEC) ombudsman za djecu dr Nada Grahovac i psiholog Andrea Stanković su dana 15.01.2015.godine razgovarali sa direktorom ovog centra Igorom Lukenda i asistenticom za neformalno obrazovanje Elizom Kantaradžić, a vezano za stručno obrazovanje odraslih, mogućnostima njihove podrške za djecu i edukacijom onih koji rade s djecom. Razgovor se odnosio i na brojna pitanja ostvarivanja prava djece, senzibilnosti javnosti i profesionalaca koje rade sa djecom ali i zakonskoj regulativi u ovoj oblasti.

SEC je ustanova specijalizovana za stručno obrazovanje odraslih na području socijalnih zanimanja, odnosno obrazovna ustanova u kojoj se obrazovni proces provodi po andragoškim standardima (standardi obrazovanja odraslih). Nastavni sadržaji i metode rada su prilagođeni potrebama i predznanju polaznika, uz primjenu načela jednakosti i ravnopravnosti, poštivanja dostojanstva, zabrane diskriminacije, te načela profesionalnosti. Ustanova za obrazovanje odraslih "Socijalno-edukativni centar" (SEC) osnovana je u sklopu projekta kojeg zajednički provode Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Caritas Austrije uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i Vlade Gornje Austrije.