DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Narodna skupština Republike Srpske na tridese drugoj sjednici održanoj 23.9.2009.godine dala je saglasnost na Pravilnik o platama u instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske.Narodna skupština Republike Srpske, na trideset drugoj sjednici održanoj 23.9.2009. godine, na osnovu člana 20.stav 1.4.i 5.Zakona o ombudsmanu za djecu Republike Srpske, je izabrala Zlatu Hadžić-Bajrić i Zlatoljuba Mišića za zamjenike ombudsmana za djecu Republike Srpske.