DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu RS sa saradnicima, u četvrtak 23.12.2010. godine posjetiće instituciju Zaštitnika građana Republike Srbije.

Dvije institucije na samom početku svog rada prepoznale su i potrebu i mogućnost zajedničkog djelovanja, kako u sistemskim rješenjima koji će omogućiti najbolji interes djeteta u svim oblastima njegovog odrastanja, tako i u pojedinačnim predmetima koje su u praksi već imali.

Sastanak u Beogradu je dogovor o daljim mogućnostima i oblicima saradnje.