DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Ombudsman za djecu RS, kancelarija Doboj, organizovao je dana 14.12. 2010. godine u Doboju tematski sastanak pod nazivom "Srednjoškolci pitaju". Sastanak je održan sa predstavnicima savjeta učenika iz pet srednjih škola iz Doboja i predstavnicima Prosvjetnog pedagoškog zavoda Republike Srpske i Republičke prosvjetne inspekcije.

Cilj organizovanja i održavanja  sastanka bio je pružanje mogućnosti učenicima da u nepsrednom kontaktu sa predstavnicima republičkih organa u čijoj je nadležnosti i srednjoškolsko obrazovanje, iznesu svoja zapažanja, prijedloge i kritike, te da dobiju odgovore na pitanja koja ih zanimaju. U izuzetno zanimljivom i otvorenom razgovoru učenici su bez ikakvog opterećenja iznosili svoje stavove i mišljenja o obrazovanju i o problemima u svojim školama. Poseban naglasak su stavljali na odnos sa profesorima i na problem u komunikaciji između pojedinih profesora i učenika. Ističu mišljenje da bi kod većine profesora odnos prema učenicima mogao i trebao da bude bolji. Učenici su takođe istakli da na časovima kod nekih profesora jednostavno nemaju motivaciju za nastavu i predavanja, te da primjećuju da su i profesori manje zainteresovani za kvalitet nastave. Istakli su da smatraju da nastavni program nije prilagođen srednjoškolcima i da je preobiman, te da profesori takav program teško mogu ostvariti u okviru plana rada i da im zbog toga ostaje veoma malo vremena da razgovaraju sa učenicima. Takođe smatraju da je nastavni program zastario i da ne prati dovoljno savremene promjene, naročito promjene tehnološke prirode, a što uz činjenicu da su škole neadekvatno opremljene, dovodi do toga da im je nastava u nekim predmetima neinteresantna. Istakli su takođe da, za neke predmete nedostaju udžbenici, zbog čega na časovima, predavanje moraju da zapisuju i da se nastava često svodi na diktiranje od strane profesora.

Republički prosvjetni inspektor i predstavnik Prosvjetnog pedagoškog zavoda RS su učenicima objasnili način na koji se izrađuje nastavni plan i program i odgovorili na postavljena pitanja. Učenicima su obećali da će neke njihove navode provjeriti i da će, shodno utvrđenom, u okviru svoje nadležnosti preduzeti potrebne radnje.

Na kraju sastanka svi učesnici su pohvalili ideju organizovanja ovakvog skupa i iznijeli mišljenje da postoji potreba za organizovanjem ovakvog sastanak na regionalnom nivou na koji treba pozvati i predstavnike Ministarstva prosvjete i kulture.