DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Okrugli sto ”Podrška djeci osnovnoškolskog uzrasta u redovnosti pohađanja nastave u osnovnoj školi” održan je u okviru projekta “Osnovno pravo na obrazovanje” koji provodi Ministarstvo prosvjete i kulture RS uz podršku Save the Children Norway.

U prvom dijelu prezentovani su podaci o djeci uzrasta od 6 do 15 godina koja ne pohađaju osnovnu školu i konstatovano je da u školskoj 2010/2011 godini osnovnu školu ne pohađa 106 djece u 25 opština. To su najčešće djeca Romi, bolesna djeca i djeca neodgovornih roditelja. Da bi se ovaj broj smanjio i da bi sva djeca bila obuhvaćena osnovnim obrazovanjem, sve strukture društva moraju zajedno raditi. Prezentovan je i nacrt Uputstva o upisu učenika u prvi razred osnovne škole i pohađanju nastave u osnovnoj školi. Svrha ovog Uputstva je regulisanje načina upisa u prvi razred i regulisanje obaveze redovnosti pohađanja nastave.

U diskusiji koja je uslijedila, iznesena su iskustva škola, ministarstava, centara za socijalni rad, lokalnih zajednica i nevladinog udruženja. Zamjenik ombudsmana za djecu, Zlata Hadžić-Bajrić, pozdravila je zakone i uputstva koji su u skladu s odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, te posebno naglasila potrebu poštovanja prava djece na obrazovanje koje se ne može ostvariti bez prava djeteta na roditeljsku brigu, a obaveze i odgovornost roditelja su u ovom Uputstvu jasno definisana.