DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava održan je okrugli sto “Prava djeteta su ljudska prava”, s posebnim akcentom na pravo mladih da izraze svoje mišljenje , u saradnji Gimnazije i Ombudsmana za djecu s ciljem da djeca sama govore o zaštiti i ostvarivanju svojih prava. Ravnopravni sagovornici bili su učenici iz Savjeta učenika Gimnazije, Medicinske škole i Katoličkog školskog centra iz Banja Luke, roditelji, profesori, predstavnici Administrativne službe grada, CJB, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva porodice omladine i sporta i Ombudsmana za djecu RS.

U prvom dijelu predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu i Savjet učenika Gimnazije, te otvorene teme za diskusiju. Mladi su vrlo otvoreno iznosili svoja iskustva vezana za pravo na obrazovanje, pravo na slobodno izražavanje mišljenja i participaciju učenika u školskom životu. Konkretna pitanja upućivali su nadležnim predstavnicima ministarstava i Administrativne službe grada. Otvorena su pitanja učešća u donošenju odluka u školi, prijemnih ispita, stipendija, pravilnika o ocjenjivanju i mnoga druga. Mladi su dobili odgovore i savjet da sva pitanja pismeno podnesu onima koji mogu na njih da odgovore, te da sami traže i iniciraju saradnju s odralima, počevši od saradnje sa Savjetom roditelja preko lokalne zajednice do nadležnih ministarstava.

S obzirom da je otvoreno mnoštvo interesantnih tema koje nije moguće obraditi na jednom okruglom stolu pokrenuta je inicijativa da svaki mjesec jedna od škola predloži temu okruglog stola i pozove stručnjake koji mogu o njoj da govore, te da iniciraju rješavanje problema. O humanosti mladih nikad nije bilo dileme, pa su i ovom prilikom učenici Medicinske škole, Katoličke gimnazije i Gimnazije Banja Luka pozvali svoje vršnjake da se uključe u humanitarnu akciju pomoći poplavljenim područjima. Svijest mladih i njihova interesovanje za promjene u svim oblastima života govore u prilog tome da na odraslima stoji velika odgovornost u njihovom odgajanju i obrazovanju i obaveza da učinimo sve kako bismo omogućili ostvarivanje i zaštitu svih njihovih prava.