DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Banjaluci je 23.7.2009. godine održan sastanak Aktiva direktora osnovnih škola, kojem je prisustvovala i ombudsman za djecu. Ombudsman je upoznala prisutne o nadležnostima i ovlaštenjima institucije te iste upoznala o najčešćim slučajevima koji dovode do povrede prava djece u obrazovnom sistemu a koje građani upućuju ovoj instituciji. Prisutni su dali punu podršku radu institucije i istu pozvali na saradnju-edukaciju učenika o njihovim pravima ali i na zajednički rad na određenim temama kako bi zajedno i preventivno djelovali i izbjegli situaciju da se bavimo posljedicama i pojedinačnim slučajevima.