DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Dana 09.12.2010. godine savjetnica Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči, posjetila je Centar za rani rast i razvoj djece.

Tom prilikom obavila je razgovor sa direktorom i vaspitačem Centra, gоspоđom Radmilom Dobrilović, kao i sa zaposlenim saradnicima, te je instituciji Ombudsmana za djecu RS predstavljen način rada Centra. Centar je otvoren 1. septembra 2010. godine u okviru UNICEF-ove inicijative "Najbolji početak za svako dijete", u saradnji sa opštinom Foča. Kako je istakla gospođa Dobrilović, prvih šest mjeseci Centar finansira UNICEF, a zatim bi se finansirali iz opštinskog budžeta. U Centru su angažovani vaspitač, pedagog i dvije medicinske sestre, a za potrebe Centra angažuju se kao spoljni saradnici ljekar-pedijatar, psiholog, a saradnja sa opštinskim Centrom za socijalni rad je svakodnevna. Inače, kako je u razgovoru istaknuto, Centar za rani rast i razvoj za roditelje i djecu unapređuje poticajno i odgovorno roditeljstvo, pomaže u uspostavljanju veze među sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, edukuje buduće roditelje i roditelje sa malom djecom, obučava i radi sa roditeljima rizične djece, pomaže ranoj detekciji razvojnih i zdravstvenih smetnji i daje usluge rane intervencije, kao i predškolskog odgoja i pomoć porodici. U centru je organizovan rad po grupama, od 0-3 godine i od 3-6 godina.

U nastavku posjete, savjetnica je pratila organizovanje radionice sa djecom u grupi od 3-6 godina, razgovarala sa djecom o radionici i uvjerila se da je otvaranje ovakvog Centra opravdalo očekivanja građana Foče. Dogovorena je saradnje Centra za rani rast i razvoj djece i roditelja i kancelarije Ombudsmana za djecu RS u Foči.