DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju učestvovao je u radu radionice pod nazivom "Pravo na pravnu pomoć za socijalno ugrožene građane". Radionica je organizovana za zaposlene u centrima za socijalni rad, kao i za predstavnike udruženja građana koji se u svom radu susreću sa licima koja se nalaze u stanju određenih socijalnih potreba.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći je Republička upravna organizacija koja je osnovana sa ciljem pružanja pravne pomoći građanima koji su identifikovani kao socijalno ugrožene kategorije i nisu u situaciji da izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava i na zakonu zasnovanih interesa pred sudovima u Republici Srpskoj.

Centar u Doboju fokus svog djelovanja stavlja na građanske parnice i statusna pitanja građana sa posebnom pažnjom na statusna pitanja i položaj djece. S obzirom na činjenicu da se centri za socijalni rad direktno susreću sa socijalno ugroženim kategorijama, kao i na to da se neka udruženja građana bave pitanjma i položajem socijalno ugroženog stanovništva osnovni cilj radionice bio je obuka u smislu prepoznavanja potencijalnih korisnika prava na besplatnu pravnu pomoć i upoznavanje osoblja iz centara za socijalni rad i predstavnika udruženja građana sa uspostavljenim kriterijumima za pružanje besplatne pravne pomoći, radi najefikasnijeg načina ostvarivanja te pomoći.