DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Zamjenik Ombudsmana za djecu RS, Zlatoljub Mišić sa saradnicima iz Kancelarije Doboj učestvovao je na okruglom stolu koji je održan 25.11.2010. godine u Modriči. Skup pod nazivom „Karika koja nedostaje“ održan je u organizaciji Udruženja građana „Budućnost“ Modriča, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i otvaranja prvog „Muškog centra za rad sa muškarcima u BiH“. Nasilje u porodici je, na žalost, problem sa kojim se naša društvena zajednica sve češće susreće, počinioci nasilja su najčešće muškarci, a žrtve tog nasilja su žene i djeca. Iako su institucije sistema dužne da provode normativno-pravne standarde koji su uspostavljeni radi sprečavanja i suzbijanja nasilja, položaj u kojem se nađu žrtave nasilja, ukazuje na to da, ipak nisu efikasno i dovoljno zaštićeni, a činjenica da se nasilje u porodici sve češće dešava, da se nasilnici često odlučuju da nasilje ponavljaju nad istim žrtavama, opominje da su svi subjekti društva dužni da se ozbiljno odnose prema tom problemu.

Na održanom okruglom stolu, pored razgovora o položaju žrtava nasilja u porodici i stalnoj potrebi njihove zaštite, posebno je razgovarano o počiniocima nasilja i uočenoj potrebi da se, pored represivnih mjera prema njima preduzimaju i određene preventivne mjere i aktivnosti sa ciljem smanjivanja njihove destruktivnosti i agresivnosti. Učesnici radnog stola su bili predstavnici institucija koje se u svom radu susreću sa žrtvama nasilja u porodici, ali i sa nasilnicima, potvrdili su da je rad sa počiniocima nasilja u porodici karika koja nedostaje u normativno-pravnom sistemu suzbijanja i sprečavanja nasilja. Na osnovu svojih iskustava kroz desetogodišnji rad sa žrtvama nasilja u „Sigurnoj kući“ u Modriči i uočene potrebe za sistematskim radom sa nasilnicima, Udruženje građana „Budućnost“ se odlučilo za otvaranje prvog „Muškog centra za rad sa muškarcima u BiH“.

Muški centar je otvoren i namijenjen svim muškarcima sa osnovnim ciljem njihovog suočavanja sa svakodnevnim životnim problemima, te njihovog osnaživanja i osposobljavanja u cilju smanjenje agresivnosti, depresivnosti i destruktivnosti, čime će sami stvarati uslove za prevazilaženje socijalno neprihvatljivih normi i oblika ponašanja koji u krajnjem slučaju dovode do njihovog nasilnog ponašanja i nasilja u porodici. Aktivnosti Muškog centra zasnivaće se na terapijskom i savjetodavnom radu pojedinačno i u grupama.