DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, kancelarija Doboj učestvuje kao saradnik na dijelu projektа “Obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti i Evropske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti”. Projekat, koji finansira Evropska Unija, a realizuje Centar za promociju evropskih vrijednosti “Europlus” iz Doboja, je trenutno u završnoj fazi postavljanja info tabli u deset srednjih škola na području dobojske regije.

U sklopu tih aktivnosti Zlatoljub Mišić, zamjenik Ombudsmana za djecu, sa saradnicima iz Kancelarije Doboj posjetio je do danas devet srednjih škola na pomenutoj regiji u kojima su postavljene info table sa sadržajem koji su kreirali upravo učenici srednjoškolci. Kroz sadržaj info tabli učenici su na svoj način svojim vršnjacima predstavili osnovne ciljeve “Evropske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti”, uz osvrt na određene odredbe iz Konvencije o pravima djeteta, koje obavezuju države koje su ratifikovale Konvenciju na stalnu obavezu stvaranja uslova za pravilan razvoj djece. Info table će po završetku projekta ostati savjetima učenika u tim školama da ih mogu koristiti za svoje aktivnosti.

Prilikom posjeta školama održani su sastanci sa rukovodstvima škola na kojma se razgovaralo o nadležnostima i dosadašnjem radu Ombudsmana za djecu RS, kao i o problemima sa kojim se škole susreću u radu.

Tom prilikom zamjenik ombudsmana je organizovao sastanke i radionice i sa članovima savjeta učenika tih škola na kojima je razgovarano o problemu siromaštva i socijalne isključenosti na ovim prostorima, kao i njihovim posljedicama koje najviše pogađaju djecu, o pravima djece koja su im garantovana Konvencijom o pravima djeteta, ali i o povredama njihovih prava. U razgovoru sa djecom, kao i kroz njihovo učešće u radionicama uvijek se osjećala pozitivna atmosfera, a učenici su pokazali da su informisani o svojim pravima kao i o obavezama, da su upoznati sa Konvencijom o pravima djeteta, da znaju prepoznati svoja prava, te da su spremni otvoreno razgovarati o svim problemima koji ih se tiču. Pokazali su spremnost za saradnju sa Ombudsmanom za djecu i iskoristili priliku da iznesu i svoje kritičko mišljenje o problemima sa kojima se susreću, te da predlože određene ideje i da traže savjete kako da ih ostvare.