DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu RS mr Nada Grahovac, po pozivu, prisustvuje danas u Zagrebu 7. Konfreneciji udomitelja djece Hrvatske.

S obzirom na to, da ovaj vid zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj još uvijek nije prepoznat na adekvatan način, iako za istim postoji potreba, te da se na tom pitanju mora još mnogo toga uraditi, iskustva drugih zemalja u zaštiti djece i u ovoj oblasti uvijek su dobro došla.