DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizator je Konferencije socijalne, porodične i dječije zaštite u Republici Srpskoj čiji je cilj promovisati najznačajnije inovativne aktivnosti u ovoj oblasti koje su se provodile u proteklom periodu. Takođe, Konferencijom se želi ukazati na važnost novih sistemskih pristupa i modela u kreiranju i provođenju usluga socijalne zaštite namjenjenih socijalno najosjetljivijim grupacijama stanovištva, kao i na važnost jačanja profesionalnih kapaciteta institucija sistema.

Ova Konferencija će pokazati samo dio mnogobrojnih aktivnosti koje su proteklih godina uticale na revitalizaciju, osnaživanje i osavremenjavanje sistema socijalne, porodične i dječije zaštite u Republici Srpskoj. Značajan broj aktivnosti su rezultat uspješno ostvarene saradnje institucija sistema, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija koje djeluju u Bosni Hercegovini.

Obraćajući se na Konferenciji, Ombudsman za djecu je istakla osnovne preduslove za ostvarivanje i zaštitu prava djeteta, i to:

-kvalitetni zakoni koji moraju biti usklađeni sa zahtjevima UN konvencije,

-kvalitetni kadrovi u radu sa djecom,

-učenje djece o njihovim pravima,

-multidisciplinaran pristup, stalna i stvarana saradnja između svih institucija i organizacija koje brinu o djeci, i pozvala prisutne da daju svoj doprinos kako bi svaka od ovih pretpostavki bila obezbjeđena.