DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Povodom Međunarodnog dana djeteta mnoge škole pripremile su programe kojima će obilježiti ovaj dan, iako su škole mjesta gdje djeca svoja prava uživaju svakodnevno.

Zamjenica ombudsmana za djecu sa saradnicima bila je gost u OŠ "Novak Pivašević" u Staroj Dubravi. Ova škola zaslužila je posebnu pažnju jer u njoj nema vršnjačkog nasilja i neopravdanih časova, ali ima rada, znanja, talenta, razumijevanja, brige i naravno, ljubavi. Ovo su vrijednosti koje su temelj svakog prava djeteta, a u ovoj školi, mališani o svojim pravima znaju mnogo. To su pokazali prigodnim programom u kojem su učestvovali najmlađi učenici. S mnogo duha i od srca su govorili prigodne stihove o pravu na ime, tradiciju, zdravlje, zdravu okolinu, obrazovanje, roditeljsku pažnju i izražavanje mišljenja. Sve što su rekli je dokaz da se ovdje Konvencija živi a ne čita iz članova i velikih riječi. Posebno su bili interesantni prvačići koji su došli i iz područnih škola da se prvi put javno predstave i pokažu šta su naučili o svojim pravima za 55 dana koliko idu u školu.

Priredbi su prisustvovali i roditelji, što govori o čvrstoj vezi škole i roditelja, povjerenju i zajedničkoj brizi i radu koji svi ulažu kako bi ovi mališani izrasli u zdravu srećnu i djecu.